top of page

BİREYSEL EĞİTİMLER

Sinerjik Konuşmalar

 • Topluluk önünde

 • Medya önünde

 • Jüri önünde

Stres Yönetimi

İletişim-Sunum-Eleştiri Sanatı

Bireysel Farkındalık

 • Özyetenek

 • Potansiyel geliştirme

 • Performans yükseltme

Kariyer planlama

Etkileyen Liderlik 

Business Plus (Emekli CEO Kariyer Planlama)

KURUMSAL EĞİTİMLER

 • Kurum Kültürünün İçselleştirilmesi

 • Takım Motivasyonu

 • Liderlik Motivasyonu

 • Çalışan Motivasyonu

 • Dijital Çağda İletişim Teknikleri

 • 21. yy Meslek Becerileri

 • 21. yy Yetenek Anlayışı

 • Kazanan Tutum Oluşturmak

bottom of page